รีวิวร้อยไหม เทียบให้เห็นก่อนและหลังทำ

การร้อยไหมจำนวนเส้นที่ต่างกันจะให้ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาต่างกัน

ร้อยไหม 4 เส้น

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ร้อยไหม 6 เส้น

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ร้อยไหม 8 เส้น

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ร้อยไหม 10 เส้น+

การร้อยไหมสามารถแก้ไขปัญหารูปหน้าได้อย่างหลากหลาย ทั้งช่วยยกกระชับใบหน้าให้เรียวสวย แก้ปัญหากระเปาะแก้มหย่อนคล้อย ปัญหาแก้มตอบ ร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก จากรีวิวร้อยไหมข้างต้นจะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีปัญหารูปหน้าที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ในการรักษาที่ได้จึงต่างกัน 

รีวิวร้อยไหมยกกระชับกรอบหน้า

การร้อยไหมยกกระชับกรอบหน้าจะใช้ไหมประมาณข้างละ 2-3 เส้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวหน้ามาก แต่ใบหน้าไม่กระชับ กรอบหน้าไม่ชัด

รีวิวร้อยไหมเก็บกระเปาะแก้มหย่อนคล้อย

จะใช้ไหมข้างละประมาณ 3-4 เส้น เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อย มีกระเปาะแก้มห้อย ทำให้ใบหน้าดูกระชับเข้ารูป

รีวิวร้อยไหมแก้ปัญหาแก้มตอบ

จะใช้ไหมข้างละประมาณ 3-4 เส้น เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาแก้มตอบ ใบหน้าดูไม่ค่อยละมุน หลังร้อยไหมแก้มตอบจะดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูละมุน สมส่วนมากยิ่งขึ้น

รีวิวร้อยไหมแก้ปัญหาร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก

จะใช้ไหมข้างละประมาณ 4-6 เส้น เหมาะสำหรับคนที่มีผิวหย่อนคล้อย มีร่องน้ำหมากและร่องแก้ม 

สรุป 

จากรีวิวร้อยไหมเป็นภาพจากผู้ใช้บริการจริงของพัชชาคลินิก จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์การร้อยไหมของคนไข้แต่ละคนจะต่างกันไป ตามปัญหาและรูปหน้าของแต่ละบุคคลเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจึงควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปหน้าก่อนทำการร้อยไหม