ร้อยไหมราคาเท่าไร ทำไมแต่ละที่ราคาต่างกัน?

โปรโมชั่นไหมก้างปลา

 • ไหมก้างปลา 4 เส้น     ราคา 2,999.-    จากราคาเต็ม 3,900.-
 • ไหมก้างปลา 6 เส้น     ราคา 5,999.-    จากราคาเต็ม 6,900.-        ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น
 • ไหมก้างปลา 8 เส้น     ราคา 7,999.-    จากราคาเต็ม 9,900.-        ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น
 • ไหมก้างปลา 10 เส้น   ราคา 9,999.-    จากราคาเต็ม 12,900.-      ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น
 • ไหมก้างปลา 12 เส้น   ราคา 11,999.-  จากราคาเต็ม 15,900.-      ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น

(ราคาปกติไหมก้างปลาเส้นละ 1,500.-)

 • ไหมก้างปลา 4 เส้น   

ราคา 2,999.- จากราคาเต็ม 3,900.-

 • ไหมก้างปลา 6 เส้น   

ราคา 5,999.- จากราคาเต็ม 6,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น  

 • ไหมก้างปลา 8 เส้น 

ราคา 7,999.- จากราคาเต็ม 9,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น  

 • ไหมก้างปลา 10 เส้น   

ราคา 9,999.- จากราคาเต็ม 12,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น

 • ไหมก้างปลา 12 เส้น

ราคา 11,999.- จากราคาเต็ม 15,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 10 เส้น

(ราคาปกติไหมก้างปลาเส้นละ 1,500.-)

โปรโมชั่นไหมทอร์นาโด

 • ไหมทอร์นาโด 4 เส้น     ราคา 4,999.-     จากราคาเต็ม 6,900.-     ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น
 • ไหมทอร์นาโด 6 เส้น     ราคา 7,999.-     จากราคาเต็ม 10,900.-   ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น 
 • ไหมทอร์นาโด 8 เส้น     ราคา 9,999.-     จากราคาเต็ม 14,900.-   ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น
 • ไหมทอร์นาโด 10 เส้น   ราคา 11,999.-   จากราคาเต็ม 17,900.-   ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น
 • ไหมทอร์นาโด 12 เส้น   ราคา 13,999.-   จากราคาเต็ม 20,900.-   ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

(ราคาปกติไหมทอร์นาโดเส้นละ 2,000.-)

 • ไหมทอร์นาโด 4 เส้น 

ราคา 4,999.- จากราคาเต็ม6,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

 • ไหมทอร์นาโด 6 เส้น   

ราคา 7,999.- จากราคาเต็ม10,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

 • ไหมทอร์นาโด 8 เส้น   

ราคา 9,999.- จากราคาเต็ม14,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

 • ไหมทอร์นาโด 10 เส้น

ราคา 11,999.- จากราคาเต็ม 17,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

 • ไหมทอร์นาโด 12 เส้น

ราคา 13,999.- จากราคาเต็ม 20,900.-

ฟรี!! ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น

(ราคาปกติไหมทอร์นาโดเส้นละ 2,000.- )

โปรโมชั่นไหมมิ้นท์ (MINT)

 • ไหม Mint 4 เส้น     ราคา 12,000.-     จากราคาเต็ม 16,000.-
 • ไหม Mint 6 เส้น     ราคา 16,000.-     จากราคาเต็ม 24,000.-
 • ไหม Mint 8 เส้น     ราคา 20,000.-     จากราคาเต็ม 32,000.-
 • ไหม Mint 10 เส้น   ราคา 24,000.-     จากราคาเต็ม 40,000.-
 • ไหม Mint 12 เส้น   ราคา 28,000.-     จากราคาเต็ม 48,000.-

(ราคาปกติไหมMint เส้นละ 4,000.-)

 • ไหม Mint 4 เส้น 

ราคา 12,000.- จากราคาเต็ม 16,000.-

 • ไหม Mint 6 เส้น

ราคา 16,000.- จากราคาเต็ม 24,000.-

 • ไหม Mint 8 เส้น

ราคา 20,000.- จากราคาเต็ม 32,000.-

 • ไหม Mint 10 เส้น

ราคา 24,000.- จากราคาเต็ม 40,000.-

 • ไหม Mint 12 เส้น

ราคา 28,000.- จากราคาเต็ม 48,000.-

(ราคาปกติไหมMint เส้นละ 4,000.-)

โปรโมชั่นไหมโครงตาข่าย (TESSLIFT)

ไหมโครงตาข่าย
 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 4 เส้น     ราคา 16,000.-   จากราคาเต็ม 20,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 6 เส้น     ราคา 23,000.-   จากราคาเต็ม 30,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 8 เส้น     ราคา 29,000.-   จากราคาเต็ม 40,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 10 เส้น   ราคา 35,000.-   จากราคาเต็ม 50,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 12 เส้น   ราคา 41,000.-   จากราคาเต็ม 60,000.-

(ราคาปกติไหมโครงตาข่ายเส้นละ 5,000.-)

 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 4 เส้น   

ราคา 16,000.- จากราคาเต็ม 20,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 6 เส้น   

ราคา 23,000.- จากราคาเต็ม 30,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 8 เส้น   

ราคา 29,000.- จากราคาเต็ม 40,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 10 เส้น   

ราคา 35,000.- จากราคาเต็ม 50,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Tesslift 12 เส้น   

ราคา 41,000.- จากราคาเต็ม 60,000.-

(ราคาปกติไหมโครงตาข่ายเส้นละ 5,000.-)

โปรโมชั่นไหม Double Cog

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 4 เส้น     ราคา 4,900.-     จากราคาเต็ม 8,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 6 เส้น     ราคา 6,900.-     จากราคาเต็ม 12,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 8 เส้น     ราคา 8,900.-     จากราคาเต็ม 16,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 10 เส้น   ราคา 10,900.-   จากราคาเต็ม 20,000.-
 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 12 เส้น   ราคา 12,900.-   จากราคาเต็ม 24,000.-

(ราคาปกติไหมโครงตาข่ายเส้นละ 2,000.-)

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 4 เส้น   

ราคา 4,900.- จากราคาเต็ม 8,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 6 เส้น   

ราคา 6,900.- จากราคาเต็ม 12,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 8 เส้น   

ราคา 8,900.- จากราคาเต็ม 16,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 10 เส้น   

ราคา 10,900.- จากราคาเต็ม 20,000.-

 • ไหมโครงตาข่าย Double Cog 12 เส้น   

ราคา 12,900.- จากราคาเต็ม 24,000.-

(ราคาปกติไหมโครงตาข่ายเส้นละ 2,000.-)

โปรโมชั่นไหมเกลียวล็อค

 • ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น   ราคา 2,990.-   จากราคาเต็ม 3,900.-
 • ไหมเกลียวล็อค 30 เส้น   ราคา 3,990.-   จากราคาเต็ม 4,900.-
 • ไหมเกลียวล็อค 40 เส้น   ราคา 4,990.-   จากราคาเต็ม 5,900.-
 • ไหมเกลียวล็อค 20 เส้น   

ราคา 2,990.-   จากราคาเต็ม 3,900.-

 • ไหมเกลียวล็อค 30 เส้น   

ราคา 3,990.-   จากราคาเต็ม 4,900.-

 • ไหมเกลียวล็อค 40 เส้น   

ราคา 4,990.-   จากราคาเต็ม 5,900.-

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ร้อยไหมราคาเท่าไร ทำไมแต่ละที่ถึงราคาไม่เท่ากัน ?

หลายคนที่ต้องการจะร้อยไหมเพื่อยกกระชับและแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยต่างๆบนใบหน้า คงได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้อยไหมมาแล้วบ้าง ทำให้ได้เห็นว่าราคาร้อยไหมในแต่ละคลินิกนั้นมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน

ทำไมร้อยไหมแต่ละที่ถึงมีราคาต่างกัน ?

ราคาร้อยไหมที่เห็นในแต่ละคลินิกต่างๆนั้นมีตั้งแต่ราคาถูก หลักพันไปจนถึงราคาแพงหลายหมื่น ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก โดยขึ้นอยู่กับหลายเหตุผลด้วยกันได้แก่

 • เทคนิคการร้อยไหมของคุณหมอ แต่ละคลินิกคุณหมอจะมีเทคนิควิธีการร้อยไหมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผลลัพธ์ของการร้อยไหมในแต่ละที่แตกต่างกันออกไปด้วย หากร้อยไหมกับคุณหมอที่มีเทคนิคพิเศษเฉพาะทางและมีประสบการณ์ความชำนาญด้านการร้อยไหม ก็จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การร้อยไหมที่ดี ตรงตามต้องการของเรา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆบนใบหน้าได้อย่างตรงจุด
 • ชนิดของไหมที่เลือกใช้ ไหมที่ใช้ร้อยมีด้วยกันหลายชนิด และแต่ละคลินิกก็จะมีไหมให้เลือกใช้แตกต่างกันไป คุณภาพและอายุการใช้งานของไหมที่เลือกใช้จึงไม่เท่ากัน ทำให้ราคาของการร้อยไหมต่างกัน
 • จำนวนเส้นไหมที่ใช้ การร้อยไหมที่ใช้จำนวนเส้นไหมเยอะขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้าได้มากยิ่งขึ้น ช่วยยกกระชับผิวได้มากขึ้น ทำให้ราคาในการเลือกจำนวนเส้นไหมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ไหมแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร ?

อ่านเพิ่มเติม : ร้อยไหมมีกี่แบบ

 • ไหมก้างปลา

ไหมก้างปลา มีลักษณะเป็นเข็มปลายแหลม ทำให้สามารถร้อยผ่านผิวได้ง่าย ในผู้ที่เป็นพังผืดใต้ชั้นผิวจากการศัลยกรรมต่างๆ แต่อาจเกิดอาการบวมช้ำได้ง่าย เนื่องจากเข็มปลายแหลมจะตัดเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บใต้ชั้นผิวได้

ส่วนเส้นไหมทำมาจากวัสดุ PDO สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีตกค้าง เงี่ยงไหมมีลักษณะเป็นเงี่ยงซ้ายขวาสลับกัน ตามลักษณะของก้างปลา ในบางคลินิกอาจจะชื่อเรียกเป็นไหมกุหลาบ หรือไหมเงี่ยง แตกต่างกันไปตามการตั้งชื่อของแต่ละที่ อยู่ได้นานประมาณ 6 – 8 เดือน

 • ไหมทอร์นาโด

ไหมทอร์นาโด มีลักษณะเป็นเข็มปลายทู่ ชนิดทู่แบบตัด (L-type) จะช่วยลดการตัดผ่านเส้นเลือดได้ดี จึงช่วยลดการบวมช้ำ จากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวระหว่างร้อยได้

เส้นไหมทำมาจากวัสดุ PDO มีความปลอดภัย สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ มีเงี่ยงไหมที่ค่อนข้างใหญ่ ออกแบบเป็นเงี่ยงรอบทิศ 360 องศา เหมือนกับลักษณะของพายุทอร์นาโด สามารถเกาะกับผิวได้ดี ช่วยยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อย อยู่ได้นานประมาณ 1 ปี

 • ไหมมิ้นท์ (MINT)

ไหมมิ้นท์ (MINT) มีลักษณะเป็นเข็มปลายทู่ ชนิดทู่แบบมน (W-type) สามารถลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และเลี่ยงความเสี่ยงที่เข็มจะตัดไปโดนเส้นเลือดได้ ทำให้ช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำได้ดี จึงใช้เวลาในการพักฟื้นหลังร้อยไม่นาน

เส้นไหมทำมาจากวัสดุ PDO มีลักษณะพิเศษคือเส้นของไหมมิ้นท์เป็นการหล่อขึ้นมาเฉพาะสำหรับใช้ยกกระชับใบหน้า มีเงี่ยงไหมรอบทิศทาง 360 องศา แบบ 3 มิติ จะเป็นไหมเส้นใหญ่ มีความเหนียว คงทน และแข็งแรง ทำให้สามารถยกกระชับและยึดเกาะกับผิวได้ดีกว่าไหมทั่วไป อยู่ได้นานประมาณ 1 ปี – 1 ปีครึ่ง

 • ไหมโครงตาข่าย (TESSLIFT)

ไหมโครงตาข่าย (TESSLIFT) ตัวเข็มจะมีลักษณะเป็นเข็มปลายทู่ ชนิดทู่แบบมน (W-type) จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อระหว่างร้อยไหมได้ ช่วยลดอาการบวม เขียว ช้ำได้ดี

ตัวไหมจะมีลักษณะเป็นไหมแบบ 3D มีเงี่ยงรอบทิศแบบ 360 องศา และล้อมรอบด้วยโครงตาข่าย 360 องศา ช่วยยกกระชับผิวได้ดี  นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวฟูขึ้นอีกด้วย

โดยหลังจากที่ร้อยไหมเข้าไปแล้ว เนื้อเยื่อจะเข้าไปเจริญเติมโตในโครงตาข่าย ทำให้ผิวยกกระชับและฟูขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแก้มตอบมาก และในผู้ที่มีเนื้อผิวน้อย ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าไหมตัวอื่นๆ อยู่ได้นานประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

 • ไหมเกลียวล็อค

ไหมเกลียวล็อค หรือไหมคอลลาเจน ทำมาจากวัสดุ PDO สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ มีลักษณะเส้นไหมแบบเรียบ เส้นเล็กๆ และสั้น ไม่มีเงี่ยงไหม โดยไหมชนิดนี้จะไม่ได้ช่วยในการยกกระชับผิวแต่จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิว ทำให้ผิวฟู กระชับ ช่วยลดปัญหาหลุมสิว รูขุมขนกว้าง นิยมร้อยครั้งละหลายๆเส้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

รีวิวร้อยไหม

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

สรุป

ราคาร้อยไหมแต่ละที่แตกต่างกันไปด้วยหลายปัจจัยทั้งเทคนิคการร้อยไหมของคุณหมอ ชนิดของไหมที่เลือกใช้และจำนวนเส้นไหมที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การร้อยไหมที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น สภาพผิวของเราเหมาะกับไหมชนิดไหน และปัญหาที่กังวลควรใช้จำนวนเส้นไหมกี่เส้น เพื่อผลลัพธ์การร้อยไหมที่ตรงตามต้องการ และความน่าเชื่อถือของคลินิกที่เลือกใช้ เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ