ฟิลเลอร์ใต้ตา

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปบริเวณใต้ตา เพื่อช่วยแก้ปัญหาใต้ตาดำคล้ำ ใต้ตาลึก โบ๋ ถุงใต้ตา
และริ้วรอยเล็กๆ บริเวณรอบดวงตา ทำให้ใต้ตาดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูสดใส และดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

ฟิลเลอร์ใต้ตา

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปบริเวณใต้ตา
เพื่อช่วยแก้ปัญหาใต้ตาดำคล้ำ ใต้ตาลึก โบ๋ ถุงใต้ตา และริ้วรอยเล็กๆ บริเวณรอบดวงตา
ทำให้ใต้ตาดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูสดใส และดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาใต้ตาคล้ำ และลึก หลังฉีดฟิลเลอร์ “ใต้ตาดูเต็มขึ้น รอยคล้ำ ดูจางลง” ทำให้ใบหน้าสดใสมากขึ้นด้วย

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาใต้ตาคล้ำ และลึก
หลังฉีดฟิลเลอร์ “ใต้ตาดูเต็มขึ้น รอยคล้ำดูจางลง”
ทำให้ใบหน้าสดใสมากขึ้นด้วย

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาถุงใต้ตาหย่อนคล้อย
ทำให้ดูมีอายุ หลังฉีดฟิลเลอร์ “ถุงใต้ตา
กระชับ สดใสและตื้นขึ้น”
ทำให้ใบหน้า
แลดูเด็กลง

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาถุงใต้ตาหย่อนคล้อย ทำให้ดูมีอายุ
หลังฉีดฟิลเลอร์ “ถุงใต้ตากระชับ สดใสและตื้นขึ้น”

ทำให้ใบหน้าแลดูเด็กลง

ฟิลเลอร์ใต้ตา

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไป บริเวณใต้ตา เพื่อช่วยแก้ปัญหาใต้ตาดำคล้ำ ใต้ตาลึก โบ๋ ถุงใต้ตา และริ้วรอยเล็กๆ บริเวณรอบ ดวงตา ทำให้ใต้ตาดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูสดใส และดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาใต้ตาคล้ำ และลึก
หลังฉีดฟิลเลอร์ “ใต้ตาดูเต็มขึ้น รอยคล้ำ
ดูจางลง”
ทำให้ใบหน้าสดใสมากขึ้นด้วย

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาถุงใต้ตาหย่อนคล้อยทำให้ดูมีอายุ หลังฉีดฟิลเลอร์ “ถุงใต้ตา กระชับสดใสดูตื้นขึ้น” ทำให้ใบหน้าดูเด็กลง

รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา แก้ไขปัญหาถุงใต้ตาหมองคล้ำ

รีวิว เติมเต็มฟิลเลอร์ แก้ปัญหาร่องใต้ตาลึก

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง

เพื่อเติมใต้ตาชั้นลึก

ช่วงพยุงแนวเส้นเอ็นที่หย่อนเสริมแนวกระดูก เบ้าตา และ ไขมันชั้นลึกให้หายไปตามวัย ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ถุงใต้ตาดูกระชับขึ้น เบ้าตาที่ลึกดูตื้นขึ้น

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม

เพื่อเติมใต้ตาชั้นตื้น

ช่วยเก็บรายละเอียดร่องใต้ตาและริ้วรอย บริเวณใต้ตาให้ดูตื้นขึ้นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ใต้ตาที่ดูหมองคล้ำดูสดใสมากขึ้น

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาหมอแนะนำเป็นฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้
1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยหมอจะแบ่งเนื้อฟิลเลอร์ออกเป็นทั้งหมด 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 เติมฟิลเลอร์ใต้ตาชั้นลึก 

1. ฟิลเลอร์ Juvederm มี 3 รุ่น

2. ฟิลเลอร์ Restylane มี 3 รุ่น

3. ฟิลเลอร์ e.p.t.q มี 1 รุ่น

ขั้นตอนที่ 2 เติมฟิลเลอร์ใต้ตาชั้นตื้น 

ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา อยู่ได้นานแค่ไหน?

ฟิลเลอร์อยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา แก้ไขปัญหา
ถุงใต้ตาหมองคล้ำ

รีวิว เติมเต็มฟิลเลอร์ แก้ปัญหา
ร่องใต้ตาลึก

การเติมฟิลเลอร์ใต้ตาจะใช้ฟิลเลอร์ไม่เหมือนกัน
อยู่ที่ปัญหาของคนไข้แต่ละท่าน เพื่อการแก้ปัญหา
อย่างตรงจุด หมอแนะนำให้ส่งภาพหรือเข้ามา
ปรึกษาหมอได้โดยตรงที่พัชชาคลินิกนะคะ

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง

เพื่อเติมใต้ตาชั้นลึก

ช่วงพยุงแนวเส้นเอ็นที่หย่อนเสริมแนวกระดูกเบ้าตา และ ไขมันชั้นลึกให้หายไปตามวัยผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ถุงใต้ตาดูกระชับขึ้นเบ้าตาที่ลึกดูตื้นขึ้น

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง
เพื่อเติมใต้ตาชั้นลึก

ช่วงพยุงแนวเส้นเอ็นที่หย่อนเสริมแนวกระดูกเบ้าตา และ ไขมันชั้นลึกให้หายไปตามวัยผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ถุงใต้ตา ดูกระชับขึ้นเบ้าตาที่ลึกดูตื้นขึ้น

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม

เพื่อเติมใต้ตาชั้นตื้น

ช่วยเก็บรายละเอียดร่องใต้ตาและริ้วรอยบริเวณใต้ตาให้ดูตื้นขึ้นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้ใต้ตาที่ดูหมองคล้ำดูสดใสมากขึ้น

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม
เพื่อเติมใต้ตาชั้นตื้น

ช่วยเก็บรายละเอียดร่องใต้ตาและริ้วรอยบริเวณใต้ตาให้ดูตื้นขึ้น เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้ใต้ตาที่ดูหมองคล้ำดูสดใสขึ้น

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาหมอแนะนำเป็นฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยหมอจะแบ่งเนื้อฟิลเลอร์ออกเป็นทั้งหมด 2 ขั้นตอน 

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาหมอแนะนำเป็นฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane
และ 3. e.p.t.q
ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ
โดยหมอจะแบ่งเนื้อฟิลเลอร์ออกเป็นทั้งหมด 2 ขั้นตอน
 

ขั้นตอนที่ 1 เติมฟิลเลอร์ใต้ตาชั้นลึก 

ขั้นตอนที่ 2 เติมฟิลเลอร์ใต้ตาชั้นตื้น 

ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา อยู่ได้นานแค่ไหน?

ฟิลเลอร์อยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ