Ulthera คือ เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้นได้ด้วยการใช้คลื่นเสียง
ความถี่สูงที่เฉพาะเจาะจง (
Focused Ultrasound) โดย Ulthera สามารถยกกระชับผิวหน้าได้
ลงลึกถึงผิวชั้น
SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้า และเป็นเครื่องเดียวที่ได้
รับการรับรองจาก
FDA สหรัฐอเมริกา

Ulthera คือ เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวที่
หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้นได้ด้วยการใช้คลื่น
เสียงความถี่สูงที่เฉพาะเจาะจง (
Focused
Ultrasound
) โดย Ulthera สามารถยกกระชับ
ผิวหน้าได้ลงลึกถึงผิวชั้น
SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียว
กับการผ่าตัดดึงหน้า และเป็นเครื่องเดียวที่ได้
รับการรับรองจาก
FDA สหรัฐอเมริกา

Ulthera คือ เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้นได้ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่เฉพาะเจาะจง
(
Focused Ultrasound) โดย Ulthera สามารถยกกระชับผิวหน้าได้ลงลึกถึงผิวชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้า
และเป็นเครื่องเดียวที่ได้รับการรับรองจาก
FDA สหรัฐอเมริกา

Ulthera ช่วยอะไรได้บ้าง?

Ulthera ช่วยอะไรได้บ้าง?

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

Ulthera เหมาะกับใคร?

Ulthera เหมาะกับใคร?

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน

ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ