ร้อยไหมที่พัชชาคลินิก

Patcha Clinic ได้รับรางวัล Best of Facial thread lift จากนิตยสารสุดสัปดาห์ 2 ปีซ้อน
เป็นคลินิกที่ได้รับการยอมรับด้านการร้อยไหม
และมียอดการใช้ไหมเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มหย่อนคล้อย กรอบหน้าไม่ชัด
หลังร้อยไหม “ใบหน้าดูยกกระชับขึ้น กรอบหน้าชัด”
ดูเรียวสวยมากยิ่งขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มหย่อนคล้อย
กรอบหน้าไม่ชัด หลังร้อยไหม
“ใบหน้าดูยกกระชับขึ้น กรอบหน้าชัด”

ดูเรียวสวยมากยิ่งขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบและกระเปาะแก้มหย่อนคล้อย
หลังร้อยไหม “กระเปาะแก้มหย่อนคล้อยถูกยกกระชับขึ้น”
ไปเติมเต็มแก้มตอบ

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบและกระเปาะแก้ม
หย่อนคล้อย หลังร้อยไหม “กระเปาะแก้มหย่อน
คล้อยถูกยกกระชับขึ้น”
ไปเติมเต็มแก้มตอบ

ร้อยไหมที่พัชชาคลินิก

Patcha Clinic ได้รับรางวัล
Best of Facial thread lift
จากนิตยาสารสุดสัปดาห์ 2 ปีซ้อน

เป็นคลินิกที่ได้รับการยอมรับด้านการร้อยไหม 
และมียอดการใช้ไหมเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มหย่อนคล้อย กรอบหน้าไม่ชัด หลังร้อยไหม “ใบหน้า
ดูยกกระชับขึ้น กรอบหน้าชัด”
ดูเรียวสวยมากยิ่งขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบและกระเปาะแก้มหย่อนคล้อยหลังร้อยไหม “กระเปาะแก้มหย่อนคล้อยถูกยกกระชับขึ้น”
ไปเติมเต็มแก้มตอบ

รีวิว ร้อยไหม ยกกระชับใบหน้า
แก้ปัญหากระเปาะแก้มใบหน้าหย่อนคล้อย

รีวิว ร้อยไหมโครงตาข่าย
แก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้า

โปรโมชั่นร้อยไหม ยกกระชับผิวหย่อนคล้อย
ปรับรูปหน้า แก้ปัญหาผิวอย่างตรงจุด
ให้ผลลัพธ์ทันทีหลังทำ

รีวิว ร้อยไหม ยกกระชับใบหน้า
แก้ปัญหากระเปาะแก้มใบหน้าหย่อนคล้อย

รีวิว ร้อยไหมโครงตาข่าย
แก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้า

โปรโมชั่นร้อยไหม ยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับรูปหน้า แก้ปัญหาผิว
อย่างตรงจุด ให้ผลลัพธ์ทันทีหลังทำ

เพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดของแต่ละคน
แนะนำให้ส่งภาพหรือเข้ามาปรึกษาหมอได้โดยตรง
ที่ Patcha Clinic นะคะ

เพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดของแต่ละคน
แนะนำให้ส่งภาพหรือเข้ามาปรึกษาหมอได้โดยตรง ที่ Patcha Clinic นะคะ

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถร้อยไหมได้ ก่อนร้อยไหมจำเป็นที่จะต้องเช็คตัวเอง
ก่อนว่าตัวเรานั้น “เหมาะ” หรือ “ไม่เหมาะ” กับการร้อยไหม

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

PATCHA CLINIC ติดอันดับ TOP 10 คลิกนิกปรับรูปหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

PATCHA CLINIC ติดอันดับ TOP 10 คลิกนิกปรับรูปหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการบนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ