ขมับตอบ

หลายคนมีปัญหาขมับตอบเป็นแอ่ง
ลึกลงไปทำให้รูปหน้าดูไม่ละมุน และดู
มีอายุการเติมฟิลเลอร์สามารถช่วยเติมเต็ม
ขมับที่ตอบดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูสวยอิ่มฟู
สร้างความละมุนให้กับใบหน้า

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาขมับตอบ
หลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ “ขมับเต็มขึ้น
โหนกแก้มลดลง” ทำให้หน้าดูละมุม

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาขมับตอบ
ทำให้ดูมีอายุ หลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ
“เติมเต็มขมับหน้าสดใสขึ้น” ดูอ่อนเยาว์ลง

ขมับตอบ

หลายคนมีปัญหาขมับตอบ เป็นแอ่งลึกลงไปทำให้รูปหน้าดูไม่ละมุน และดูมีอายุ
การเติมฟิลเลอร์สามารถช่วยเติมเต็มขมับที่ตอบดูเต็มขึ้น ใบหน้าดูสวยอิ่มฟู สร้างความละมุนให้กับใบหน้า

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาขมับตอบเว้าลึกลงไป
หลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ “ขมับเต็มขึ้น
โหนกแก้มลดลง” ทำให้หน้าดูละมุม

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาขมับตอบทำให้ดูมีอายุ
หลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ “เติมเต็มขมับ
หน้าสดใสขึ้น” ดูอ่อนเยาว์ลง

รีวิว ฟิลเลอร์ขมับตอบ
แก้ไขปัญหาขมับตอบ โหนกแก้มดูเล็กลง

รีวิว ฟิลเลอร์ขมับตอบ
แก้ไขปัญหาขมับตอบ โหนกแก้มดูเล็กลง

รีวิว ฟิลเลอร์ขมับตอบ
แก้ไขปัญหาขมับตอบ ขมับลึก

รีวิว ฟิลเลอร์ขมับตอบ
แก้ไขปัญหาขมับตอบ ขมับลึก

ขมับตอบ ขมับลึก
เกิดจากอะไร ?

บริเวณขมับที่ตอบลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
1.การยุบตัวลงของกระดูกช่วงขมับ
2. การฝ่อตัวลงของไขมันบริเวณขมับ
3. การฝ่อตัวลงของกล้ามเนื้อบริเวณขมับ

ขมับตอบ ขมับลึก
เกิดจากอะไร ?

บริเวณขมับที่ตอบลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
1.การยุบตัวลงของกระดูกช่วงขมับ
2. การฝ่อตัวลงของไขมันบริเวณขมับ
3. การฝ่อตัวลงของกล้ามเนื้อบริเวณขมับ  

ฟิลเลอร์ขมับเหมาะกับใคร?

ฟิลเลอร์ขมับ
เหมาะกับใคร?

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

อาการหลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ
ที่อาจพบได้

อาการหลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ
ที่อาจพบได้

อาการหลังฉีดฟิลเลอร์ขมับ
ที่อาจพบได้

1. อาการบวมตามบริเวณเนื้อฟิลเลอร์
แต่สามารถยุบไปเองใน 1-2 สัปดาห์  

2. อาการปวดตึงบริเวณขมับ อาจรู้สึกปวดหัว
ได้ในบางราย สามารถทานยาแก้ปวดได้ และ
อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์

3. รอยเขียวช้ำ จากเข็ม จะหายเป็นปกติใน
1-2 สัปดาห์

1. อาการบวมตามบริเวณเนื้อฟิลเลอร์ แต่จะยุบภายใน 1-2 สัปดาห์  

2. อาการปวดตึงบริเวณขมับ อาจรู้สึกปวดหัวขึ้นได้ในบางราย สามารถทานยาแก้ปวดได้ และอาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์

3. รอยเขียวช้ำ จากเข็ม จะหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห์

1. อาการบวมตามบริเวณเนื้อฟิลเลอร์ แต่จะยุบภายใน 1-2 สัปดาห์  

2. อาการปวดตึงบริเวณขมับ อาจเกิดขึ้นได้ในบางราย สามารถทานยาแก้ปวดได้ และจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์

3. รอยเขียวช้ำ จากเข็ม จะหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห์

การฉีดฟิลเลอร์ขมับตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้นจะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้และ การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

ฟิลเลอร์ขมับตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
การฉีดฟิลเลอร์นั้นจะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

ฟิลเลอร์ขมับตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane
และ 3. e.p.t.q
การฉีดฟิลเลอร์นั้นจะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้
และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง ขึ้นทรงได้ดี
มีความ
คงตัว ยกกระชับดี
เหมาะ
สำหรับการปรับ
โครงสร้างช่วง
กระดูก
บริเวณขมับที่ยุบ และ

ช่วยให้หางตาหางคิ้ว
เปิดขึ้นได้

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง ขึ้นทรงได้ดี มีความคงตัว
ยกกระชับได้ดี เหมาะสำหรับการปรับ
โครงสร้างช่วงกระดูกบริเวณขมับที่ยุบ
และช่วยให้หางตาหางคิ้วเปิดขึ้นได้ด้วย

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง ขึ้นทรงได้ดี มีความคงตัว
ยกกระชับได้ดี เหมาะสำหรับการปรับ
โครงสร้างช่วงกระดูกบริเวณขมับที่ยุบ
และช่วยให้หางตาหางคิ้วเปิดขึ้นได้ด้วย

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับ
ผู้ที่มีผิวบาง แต่มีแนวกระดูกช่วงขมับยุบ
เป็นแอ่ง ใช้เติมเต็มขมับในชั้นลึก
และช่วยเปิดหางตา หางคิ้ว

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับ
ผู้ที่มีผิวบาง แต่มีแนวกระดูกช่วงขมับยุบ
เป็นแอ่ง ใช้เติมเต็มขมับในชั้นลึก
และช่วยเปิดหางตา หางคิ้ว

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวไว
เหมาะกับผู้ที่มีผิวบาง แต่มี
แนว
กระดูกช่วงขมับยุบ
เป็นแอ่ง
ใช้เติมเต็มขมับ
ในชั้นลึก
และช่วยเปิด
หางตา หางคิ้ว

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ค่อนข้างฟู
แต่ไม่บวม เรียบเนียนกลืนกับผิวได้ดี
เหมาะกับคนที่มีขมับตอบลึก บริเวณกว้าง
และต้องการเติมเต็ม

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง
ฟูแต่ไม่บวม เรียบเนียน
กลืน
กับผิวได้ดี เหมาะ
กับคนที่มี
ขมับตอบลึก
บริเวณกว้าง
และ
ต้องการเติมเต็ม

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ค่อนข้างฟู
แต่ไม่บวม เรียบเนียนกลืนกับผิวได้ดี
เหมาะกับคนที่มีขมับตอบลึก บริเวณกว้าง
และต้องการเติมเต็ม

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็งปานกลาง กลืนกับ
ผิวได้ดี เหมาะสำหรับคนที่มี
ผิวบาง ฉีดเติมในชั้นไขมันเพิ่ม
เก็บรายละเอียดในผิวชั้นตื้นของ
ขมับให้เรียบเนียน

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็ง
ปานกลาง
กลืน
กับผิวดี เหมาะ

สำหรับคนที่มี
ผิวบาง
ฉีดเติม
ในชั้นไขมัน
เก็บ
รายละเอียด
ใน
ผิวชั้นตื้นของขมับ

ให้เรียบเนียน

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็งปานกลาง กลืนกับผิวได้ดี
เหมาะสำหรับคนที่มีผิวบาง ฉีดเติมในชั้น
ไขมันเพิ่มเก็บรายละเอียดในผิวชั้นตื้นของ
ขมับให้เรียบเนียน

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งและฟู ไม่บวม
กลืนกับผิวได้ดี ยืดหยุ่นสูง
เหมาะกับผู้ที่ต้องปรับโครงสร้าง
ช่วงกระดูกบริเวณขมับที่ยุบ
และเปิดหางตาหางคิ้ว

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งและฟู 
แต่ไม่บวมเรียบเนียน
กลืนกับผิวได้ดี
มีความยืดหยุ่นสูง
เหมาะกับผู้ที่ต้อง
ปรับ
โครงสร้าง
ช่วงกระดูก
บริเวณ
ขมับที่ยุบ
และเปิด
หางตาหางคิ้ว

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งและฟู  แต่ไม่บวมเรียบเนียน
กลืนกับผิวได้ดีมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับ
ผู้ที่ต้องปรับโครงสร้างช่วงกระดูกบริเวณ
ขมับที่ยุบ และเปิดหางตาหางคิ้ว

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลแข็งปานกลางเนื้อฟูมาก เหมาะกับ
ขมับเว้าลึกเป็นแอ่ง อยากได้ดูเต็ม
แต่แนะนำไม่ควรเติมให้เต็มมากเกินไป
เพราะอาจจะบวมได้

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลแข็ง
ปานกลาง
เนื้อฟู
เหมาะกับ
ขมับ
เว้าลึกเป็นแอ่ง

อยากได้ดูเต็ม
แต่แนะนำไม่ควร
เติมให้เต็มมากไป
เพราะอาจจะบวมได้

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลแข็งปานกลางเนื้อฟูมาก
เหมาะกับขมับเว้าลึกเป็นแอ่ง
อยากได้ดูเต็ม แต่แนะนำไม่ควร
เติมให้เต็มมากเกินไป เพราะ
อาจจะบวมได้

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความ
คงตัวและยืดหยุ่นดี
เหมาะกับการฉีดเติม
เต็มชั้นกระดูก และ
ไขมันชั้นลึกที่ยุบตัว
ไปจากช่วงอายุ
ที่มากขึ้น

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความคงตัวและ
ยืดหยุ่นได้ดี เหมาะกับการ
ฉีดเติมเต็มชั้นกระดูก และไขมัน
ชั้นลึกที่ยุบตัวลงไปจาก
ช่วงอายุที่มากขึ้น

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความคงตัวและยืดหยุ่นได้ดี
เหมาะกับการฉีดเติมเต็มชั้นกระดูก และ
ไขมันชั้นลึกที่ยุบตัวไปจากช่วงวัยที่มากขึ้น

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ