แก้มตอบ

ปัญหาแก้มตอบทำให้ใบหน้าดูโทรม มีอายุ
ก่อนวัยอันควร ทำให้หลายคนหมดความมั่นใจ
การเติมฟิลเลอร์แก้มตอบจะช่วยเติมเต็มแก้ม
ตอบเต็มขึ้น โหนกแก้มเด่นลดลง ใบหน้าดูอิ่มฟู

รีวิว ฟิลเลอร์แก้มตอบ
แก้ไขปัญหาแก้มตอบ

ฉีด ฟิลเลอร์แก้มตอบ
แก้ไขปัญหาแก้มตอบ

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้
1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
เนื้อเจลมีทั้งลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็งโดยการ
ฉีดฟิลเลอร์นั้นจะสามารถอยู่ได้นาน
6-24 เดือน ขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้
และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้
1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้น จะสามารถอยู่ได้นาน 6-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้
และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้
1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้น จะสามารถอยู่ได้นาน 6-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้ และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ