ฟิลเลอร์ปาก

การฉีดฟิลเลอร์ปากจะช่วยแก้ไขปัญหาปากแห้ง ทาลิปแล้วตกร่อง ปากเล็ก ปากบาง ดูไม่อวบอิ่ม
สามารถปรับรูปปากให้เป็นทรงปากต่างๆ ตามต้องการได้ทั้งทรงปากกระจับ ทรงปากสายฝอ

ฟิลเลอร์ปาก

การฉีดฟิลเลอร์ปากจะช่วยแก้ไขปัญหา
ปากแห้ง ทาลิปแล้วตกร่อง ปากเล็ก
ปากบาง ดูไม่อวบอิ่ม สามารถปรับรูป
ปากให้เป็นทรงปากต่างๆ ตามต้องการ
ได้ทั้งทรงปากกระจับ ทรงปากสายฝอ

“คนไข้ท่านนี้มีรูปปากที่เป็นทรงสวยอยู่แล้ว แต่รูปปากล่างไม่เท่ากัน

หมอจึงปรับให้มีความเท่ากันมากขึ้น และปรับให้เป็นทรงปากกระจับบาร์บี้”

ฉีดฟิลเลอร์

เห็นผลเร็วทันใจ

“ไม่ต้องพักฟื้น”

ฉีดฟิลเลอร์

เห็นผลเร็วทันใจ

“ไม่ต้องพักฟื้น”

ฉีดฟิลเลอร์
ปากกระจับให้สวยอิ่มฟู
ดูเป็นธรรมชาติ
“เห็นผลลัพธ์ทันที”

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ฟิลเลอร์ปาก
ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?

1. แก้ไขปัญหาริมฝีปากแห้งเป็นร่อง

2. ปรับรูปปาก แก้ปัญหาเนื้อปากไม่เท่ากัน

3. แก้ปัญหามุมปากตก ปัญหาริมฝีปากบาง

4. เสริมโหวงเฮ้ง

ฟิลเลอร์ปาก
ช่วยแก้ปัญหา อะไรได้บ้าง?

1. แก้ไขปัญหาริมฝีปากแห้งเป็นร่อง

3. แก้ไขปัญหามุมปากตก ปัญหาริมฝีปากบาง

2. แก้ไขปัญหาเนื้อปากไม่เท่ากัน

4. เสริมโหวงเฮ้ง

ทรงปากยอดนิยมในไทย

ปากกระจับ ปากทรงเกาหลี

 • ลักษณะปากมีติ่งกระจับตรงกลาง มุมปากยกขึ้นเล็กน้อย
 • ทรงปากที่ได้จะอวบอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ
 • เหมาะกับคนที่มีปัญหาปากบาง ปากไม่เป็นทรง และมุมปากคว่ำ

ปากกระจับ ปากเกาหลี

 • ลักษณะปากมีติ่งกระจับตรงกลาง มุมปากยกขึ้นเล็กน้อย
 • ทรงปากที่ได้จะอวบอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ
 • เหมาะกับคนที่มีปัญหาปากบาง ปากไม่เป็นทรง และมุมปากคว่ำ

ปากอวบอิ่ม

 • ลักษณะปากอวบอิ่มจะมีความมนโค้งสวย กระจับปากชัด
 • เป็นการเพิ่มความอวบอิ่มให้กับริมฝีปากทั้งบนและล่าง
 • เหมาะกับผู้ที่ชอบให้ปากดูอวบอิ่ม และเพิ่มความชุ่มชื้น
  ให้กับปากด้วย

ปากอวบอิ่ม

 • ลักษณะปากอวบอิ่มจะมีความมนโค้งสวย กระจับปากชัด
 • เป็นการเพิ่มความอวบอิ่มให้กับริมฝีปากทั้งบนและล่าง
 • เหมาะกับผู้ที่ชอบให้ปากดูอวบอิ่ม และเพิ่มความชุ่มชื้น
  ให้กับปากด้วย

ปากสายฝอ

 • ลักษณะปากเน้นไปที่ความอวบอิ่ม เห็นขอบปากชัดเจน
 • ทรงปากจะไม่มีติ่งกระจับแบบปากเกาหลี
 • เหมาะกับคนที่ชอบเทรนด์สายฝอ ผู้ที่มีริมฝีปากบาง
  รูปปากไม่เท่ากัน

ปากสายฝอ

 • ลักษณะปากเน้นไปที่ความอวบอิ่ม เห็นขอบปากชัดเจน
 • ทรงปากจะไม่มีติ่งกระจับแบบปากเกาหลี
 • เหมาะกับคนที่ชอบเทรนด์สายฝอ ผู้ที่มีริมฝีปากบาง
  รูปปากไม่เท่ากัน

ทรงปากยอดนิยมในไทย

ปากกระจับ ปากทรงเกาหลี

 • ลักษณะปากมีติ่งกระจับตรงกลาง
  มุมปากยกขึ้นเล็กน้อย
 • ทรงปากที่ได้จะอวบอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ
 • เหมาะกับคนที่มีปัญหาปากบาง
  ปากไม่เป็นทรง และมุมปากคว่ำ

ปากอวบอิ่ม

 • ลักษณะปากอวบอิ่มจะมีความมนโค้งสวย
  กระจับปากชัด
 • เป็นการเพิ่มความอวบอิ่มให้กับริมฝีปาก
  ทั้งบนและล่าง
 • เหมาะกับผู้ที่ชอบให้ปากดูอวบอิ่ม
  และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปากด้วย

ปากสายฝอ

 • ลักษณะปากเน้นไปที่ความอวบอิ่ม
  เห็นขอบปากชัดเจน
 • ทรงปากจะไม่มีติ่งกระจับแบบปากเกาหลี
 • เหมาะกับคนที่ชอบเทรนด์สายฝอ ผู้ที่มี
  ริมฝีปากบางรูปปากไม่เท่ากัน

รีวิวฟิลเลอร์ปากกระจับ

รีวิวฟิลเลอร์ปากกระจับ

รีวิวฟิลเลอร์ปากกระจับ

รีวิวฟิลเลอร์ปากอวบอิ่ม

รีวิวฟิลเลอร์ปากอวบอิ่ม

รีวิวฟิลเลอร์ปากอวบอิ่ม

รีวิวฟิลเลอร์ปากสายฝอ

รีวิวฟิลเลอร์ปากสายฝอ

รีวิวฟิลเลอร์ปากสายฝอ

รีวิว เติมฟิลเลอร์ปากให้อิ่มฟูแบบสายฝอ

รีวิว ฟิลเลอร์ปากเพิ่มความอวบอิ่มให้น่าคิส

ฉีดฟิลเลอร์ปาก
ยี่ห้อไหนดี
ราคาเท่าไร ?

การเลือกเนื้อฟิลเลอร์ให้เหมาะสมกับรูปทรงปากที่ต้องการและปัญหาที่อยากแก้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ
โดยฟิลเลอร์ที่ทางพัชชาคลินิกแนะนำเป็นฟิลเลอร์แท้ได้รับการรับรองในประเทศไทย
เหมาะสำหรับการนำมาใช้เติมเต็ม แก้ไข และปรับรูปปาก ได้แก่

Restylane Classic

เนื้อฟิลเลอร์นิ่ม
ปั้นทรงได้ง่าย
เหมาะสำหรับผู้ที่
ต้องการให้ปากดูเป็น
ทรงสวยธรรมชาติ

Restylane Classic

เนื้อฟิลเลอร์นิ่ม ปั้นทรงได้ง่าย
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ปาก
ดูเป็นทรงสวยธรรมชาติ

Restylane Vital Light

เนื้อฟิลเลอร์นิ่มมากๆ
เนื้อละเอียด
เหมาะสำหรับผู้ที่
ริมปากเป็นร่อง
ทำให้ริมฝีปาก
ดูชุ่มชื้นได้ดี

Restylane Vital Light

เนื้อฟิลเลอร์นิ่มมากๆ
เนื้อละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่
ริมปากเป็นร่อง ทำให้ริมฝีปาก
ดูชุ่มชื้นได้ดี

Restylane Defyne

เนื้อฟิลเลอร์ที่
สามารถขึ้นทรง
และกลืนกับเนื้อ
ปากได้ดี เหมาะ
สำหรับผู้ที่ต้อง
การปรับรูปปาก
เน้นขอบปากชัด
เพิ่มความอวบอิ่ม

Restylane Defyne

เนื้อฟิลเลอร์สามารถขึ้นทรง และ
กลืนกับเนื้อปากได้ดี เหมาะ
สำหรับผู้ที่ต้องการ เน้นขอบ
ปากชัด เพิ่มความอวบอิ่ม

Restylane Kysse

ฟิลเลอร์ที่ออกแบบ
มาเพื่อการฉีดปาก
ช่วยให้ริมฝีปากอิ่มฟู
เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้ริมฝีปาก

Restylane Kysse

ฟิลเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
การฉีดปาก ช่วยให้ริมฝีปากอิ่มฟู
เพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปาก

Juvederm Volift

เนื้อฟิลเลอร์นิ่ม เป็นธรรมชาติ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ปากดูฟู อิ่มสวย

Juvederm Vobella

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม ให้ความเรียบ
เนียนเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นก้อน เหมาะสำหรับ
ฉีดริมฝีปากเพิ่มความชุ่มชื้น

Juvederm Vobella

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม ให้ความเรียบเนียนเป็น
ธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน เหมาะสำหรับ
ฉีดริมฝีปากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น

e.p.t.q. S300

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม เหมาะสำหรับฉีดริมฝีปาก
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ความเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นก้อน

e.p.t.q. S300

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม เหมาะสำหรับ
ฉีดริมฝีปากเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้ความเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นก้อน

ฉีดฟิลเลอร์ปาก
ยี่ห้อไหนดี
ราคาเท่าไร ?

การเลือกเนื้อฟิลเลอร์ให้เหมาะสมกับรูปทรงปาก
ที่ต้องการและปัญหาที่อยากแก้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ
โดยฟิลเลอร์ที่ทางพัชชาคลินิกแนะนำเป็น
ฟิลเลอร์แท้ได้รับการรับรองในประเทศไทย
เหมาะสำหรับการนำมาใช้เติมเต็ม
แก้ไข
และปรับรูปปาก ได้แก่

Filler Restylane Classic

เนื้อฟิลเลอร์นิ่ม ปั้นทรงได้ง่าย เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการให้ปากดูเป็นทรงสวยธรรมชาติ

Filler Restylane Vital Light

เนื้อฟิลเลอร์นิ่มมากๆ เนื้อละเอียด เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ริมปากเป็นร่อง ทำให้ริมฝีปากดูชุ่มชื้นได้ดี

Filler Restylane Defyne

เนื้อฟิลเลอร์ที่สามารถขึ้นทรงและกลืนไปกับ
เนื้อปากได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับ
รูปทรงปาก เน้นขอบปากชัด เพิ่มความอวบอิ่ม

Filler Restylane Kysse

ฟิลเลอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการฉีดปาก
ช่วยให้ริมฝีปากอิ่มฟู เพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปาก

Filler Juvederm Volift

เนื้อฟิลเลอร์นิ่ม เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการให้ปากดูฟู อิ่มสวย

Filler Juvederm Vobella

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม ให้ความเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นก้อน เหมาะสำหรับฉีดริมฝีปาก
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น

Filler e.p.t.q. S300

ฟิลเลอร์เนื้อนิ่ม เหมาะสำหรับฉีดริมฝีปาก
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ความเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นก้อน

ฟิลเลอร์ปาก
อันตรายไหม ?

การฉีดฟิลเลอร์ปากไม่อันตราย

ผลลัพธ์ชัดเจน โดยไม่ต้องผ่าตัด พักฟื้น

ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนรูปทรงปาก

การฉีดสาร Hyaluronic Acid สลายได้

ฟิลเลอร์ปาก
อันตรายไหม ?

ฟิลเลอร์ปาก อันตรายไหม ?

การฉีดฟิลเลอร์ปากไม่อันตราย

เห็นผลลัพธ์ชัดเจน โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือพักฟื้น

ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนรูปทรงปาก

เป็นการฉีดสาร Hyaluronic Acid จึงสลายได้เอง

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ฉีดฟิลเลอร์ปากดีไหม

ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ปาก เห็นผลลัพธ์เร็ว ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนาน สามารถแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนรูปทรงปากได้ตามต้องการ

ฉีดฟิลเลอร์ปากเจ็บไหม

การฉีดฟิลเลอร์ปากอาจจะมีความเจ็บเล็กน้อย ที่สามารถทนได้ค่ะ เพราะหมอจะมีการแปะยาชา
และฉีดยาชาให้ก่อนทำ ขณะทำจึงแทบไม่มีความเจ็บเลยค่ะ

ฉีดฟิลเลอร์ปากต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานแค่ไหน

หลังจากฉีดปากไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
เพียงแค่ช่วงแรกห้ามโดนความร้อน ห้ามกดหรือนวดบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ รวมทั้งห้ามกิน
ของแสลง หรือแอลกอฮอล์

ฉีดฟิลเลอร์ปากอยู่ได้นานแค่ไหน

สามารถอยู่ได้นานประมาณ 6-12 เดือน โดยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน
เช่น ยี่ห้อหรือรุ่นของฟิลเลอร์ การดูแลของคนไข้หลังการฉีดฟิลเลอร์ปาก

ฉีดฟิลเลอร์ปากกี่วันหายบวม

หลังจากฉีดฟิลเลอร์ปากจะมีอาการบวมได้เล็กน้อย แต่จะค่อยๆหยุบลงใน 2-3 วัน
และจะเข้าที่ภายใน 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์ปากที่ไหนดี

การเลือกฉีดฟิลเลอร์ควรเลือกจากคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน แพทย์ต้องมีความชำนาญ และประสบการณ์สูง ฟิลเลอร์ที่ใช้ควรเป็นของแท้ สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายแน่นอน

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ฉีดฟิลเลอร์ปากดีไหม

การฉีดฟิลเลอร์ปากเห็นผลลัพธ์เร็ว ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงปากได้ตามต้องการ

ฉีดฟิลเลอร์ปากเจ็บไหม

การฉีดฟิลเลอร์ปากอาจจะมีความเจ็บเล็กน้อย ที่สามารถทนได้ค่ะ เพราะจะมีการแปะยาชา และฉีดยาชาให้ก่อนทำ

ฉีดฟิลเลอร์ปากต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานแค่ไหน

หลังจากฉีดปากไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ ช่วงแรกห้ามโดนความร้อน ห้ามกดหรือนวดบริเวณ
ที่ฉีดฟิลเลอร์

ฉีดฟิลเลอร์ปากอยู่ได้นานแค่ไหน

สามารถอยู่ได้นานประมาณ 6-12 เดือน โดยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ยี่ห้อหรือรุ่นของฟิลเลอร์
การดูแลของคนไข้หลังการฉีดฟิลเลอร์ปาก

ฉีดฟิลเลอร์ปากกี่วันหายบวม

หลังจากฉีดฟิลเลอร์ปากจะมีอาการบวมได้เล็กน้อย แต่จะค่อยๆหยุบลงใน 2-3 วัน และจะเข้าที่ภายใน 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์ปากที่ไหนดี

การเลือกฉีดฟิลเลอร์ควรเลือกจากคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน แพทย์ต้องมีความชำนาญและประสบการณ์สูง ฟิลเลอร์ที่ใช้ควรเป็นของแท้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแน่นอน

ฉีดฟิลเลอร์ปากดีไหม

การฉีดฟิลเลอร์ปากเห็นผลลัพธ์เร็ว ไม่ต้องใช้เวลา
ในการพักฟื้นนาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรง
ปากได้ตามต้องการ

ฉีดฟิลเลอร์ปากเจ็บไหม

การฉีดฟิลเลอร์ปากอาจจะมีความเจ็บเล็กน้อย
ที่สามารถทนได้ค่ะ เพราะจะมีการแปะยาชา
และฉีดยาชาให้ก่อนทำ

ฉีดฟิลเลอร์ปากต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานแค่ไหน

หลังจากฉีดปากไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้ชีวิต
ได้ตามปกติ เพียงแค่ช่วงแรกห้ามโดนความร้อน
ห้ามกดหรือนวดบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์

ฉีดฟิลเลอร์ปากอยู่ได้นานแค่ไหน

สามารถอยู่ได้นานประมาณ 6-12 เดือน โดยจะ
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ยี่ห้อหรือรุ่น
ของฟิลเลอร์ การดูแลของคนไข้หลังการ
ฉีดฟิลเลอร์ปาก

ฉีดฟิลเลอร์ปากกี่วันหายบวม

หลังจากฉีดฟิลเลอร์ปากจะมีอาการบวมเล็กน้อย
แต่จะค่อยๆหยุบลงใน 2-3 วัน และจะเข้าที่
ภายใน 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์ปากที่ไหนดี

การเลือกฉีดฟิลเลอร์ควรเลือกจากคลินิกที่ได้รับ
มาตรฐาน แพทย์ต้องมีความชำนาญ และ
ประสบการณ์สูง ฟิลเลอร์ที่ใช้ควรเป็นของแท้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตราย