ฉีดฟิลเลอร์ที่ PATCHA CLINIC ดีอย่างไร

 PATCHA CLINIC ได้รับรางวัลการันตี
ระดับประเทศ

 PATCHA CLINIC ได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศ

 PATCHA CLINIC ได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศ

รางวัล ICONIC TRUSTED BEAUTY CLINIC 2022

รางวัล ICONIC TRUSTED BEAUTY CLINIC 2022

รางวัล สุดสัปดาห์ BEAUTY AWARDS 2022

รางวัล สุดสัปดาห์ BEAUTY AWARDS 2022

รางวัลการันตี AWARDS & CERTIFICATES

รางวัลการันตี AWARDS & CERTIFICATES

PATCHA CLINIC  ใช้ฟิลเลอร์แท้
ที่มีมาตรฐานสากลระดับโลก

PATCHA CLINIC  ใช้ฟิลเลอร์แท้ที่มีมาตรฐานสากลระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ใช้ทุกตัวเป็น
ฟิลเลอร์แท้ 100% สามารถตรวจสอบ
กับผู้ผลิตได้ทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ ทำให้ผู้รับ
บริการรู้สึกมั่นใจในคุณภาพ
และความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ใช้ทุกตัวเป็นฟิลเลอร์แท้ 100% สามารถตรวจสอบกับผู้ผลิตได้ทุกชิ้นว่าเป็นของแท้
ทำให้ผู้รับบริการ รู้สึกมั่นใจในคุณภาพ
และความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ใช้ทุกตัวเป็น
ฟิลเลอร์แท้ 100% สามารถตรวจสอบกับ
ผู้ผลิตได้ทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ ทำให้ผู้รับบริการ รู้สึกมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน

ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ