ฟิลเลอร์คาง

แก้ปัญหาคางสั้น คางบุ๋ม ไม่เท่ากัน

หลายคนมีปัญหาใบหน้าไม่ได้สัดส่วนเพราะคางไม่เท่ากัน คางบุ๋ม หรือหน้าดูกลมเพราะคางสั้น คางตัด เวลาถ่ายรูปแล้วไม่มั่นใจ
จะศัลยกรรมก็กลัวเจ็บตัวและต้องพักฟื้นนาน ฟิลเลอร์คางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ฟิลเลอร์คาง

แก้ปัญหาคางสั้น
คางบุ๋ม ไม่เท่ากัน

หลายคนมีปัญหาใบหน้าไม่ได้สัดส่วน
เพราะ
คางไม่เท่ากัน คางบุ๋ม หรือหน้า
ดูกลม
เพราะคางสั้น คางตัด เวลาถ่ายรูป
แล้ว
ไม่มั่นใจ จะศัลยกรรมก็กลัวเจ็บตัวและ
ต้องพักฟื้นนาน ฟิลเลอร์คางเป็นอีกหนึ่ง
ทาง
เลือกที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ฟิลเลอร์คาง

แก้ปัญหาคางสั้น คางบุ๋ม ไม่เท่ากัน

หลายคนมีปัญหาใบหน้าไม่ได้สัดส่วนเพราะคางไม่เท่ากัน คางบุ๋ม หรือหน้าดูกลมเพราะคางสั้น
คางตัด เวลาถ่ายรูปแล้วไม่มั่นใจ จะศัลยกรรมก็กลัวเจ็บตัวและต้องพักฟื้นนาน
ฟิลเลอร์คางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ฉีดฟิลเลอร์คาง
ช่วยให้หน้าดูเรียวสวย
“โดยไม่ต้องผ่าตัด”

ฉีดฟิลเลอร์คาง
ช่วยให้หน้าดูเรียวสวย
“โดยไม่ต้องผ่าตัด”

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ฉีดฟิลเลอร์คาง
ช่วยอะไรได้บ้าง?

ฉีดฟิลเลอร์คาง ช่วยอะไรได้บ้าง?

ฉีดฟิลเลอร์คาง ช่วยอะไรได้บ้าง?

แก้ปัญหาคางสั้น คางตัด ทำให้หน้าดูเรียวสวยเป็นธรรมชาติ

แก้ปัญหาคางบุ๋ม ให้เป็นทรงสวย หน้าดูหวาน

แก้ปัญหาคางเบี้ยว ไม่เท่ากัน ปรับรูปหน้าให้สมส่วน

เสริมโหวงเฮ้งให้ใบหน้า

แก้ปัญหาคางสั้น คางตัด ทำให้หน้าดูเรียวสวยเป็นธรรมชาติ

แก้ปัญหาคางบุ๋ม ให้เป็นทรงสวย หน้าดูหวาน

แก้ปัญหาคางเบี้ยว ไม่เท่ากัน ปรับรูปหน้าให้สมส่วน

เสริมโหวงเฮ้งให้ใบหน้า

รีวิว ฟิลเลอร์คาง แก้ไขปัญหาคางตัด คางบุ๋ม

รีวิว ฟิลเลอร์คาง แก้ไขปัญหาคางตัด คางบุ๋ม

ฉีดฟิลเลอร์คาง

ราคาเท่าไร ยี่ห้อไหนดี?

การเลือกใช้ฟิลเลอร์คางจะต้องเป็นฟิลเลอร์
ที่มีเนื้อแข็ง และมีความคงตัวสูง ในปัจจุบัน
ฟิลเลอร์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ แต่ละรุ่นก็จะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป  โดยฟิลเลอร์
ที่ทางคลินิกแนะนำในตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ผ่าน
อย.ไทย และเนื้อฟิลเลอร์เหมาะสมในการ
แก้ไขและปรับรูปคาง ได้แก่

การเลือกใช้ฟิลเลอร์คางจะต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแข็ง และมีความคงตัวสูง ในปัจจุบันฟิลเลอร์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ
แต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป
 โดยฟิลเลอร์ที่ทางคลินิกแนะนำในตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ผ่าน อย.ไทย
และเนื้อฟิลเลอร์เหมาะสมในการแก้ไขและปรับรูปคาง ได้แก่

Restylane Lyft

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี มีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับต้องการปั้นรูปคาง
ให้ขึ้นทรงสวย ทำให้คางดูพุ่งมีมิติ

Restylane Lyft

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี
มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับ
ต้องการปั้นรูปคาง ให้ขึ้นทรง
สวย ทำให้คางดูพุ่งมีมิติ

Restylane Lyft

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี
มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับต้องการ
ปั้นรูปคางให้ขึ้นทรงสวย ดูพุ่งมีมิติ

Restylane Defyne

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่กลืนกับผิวได้ดี
เหมาะสำหรับปรับรูปคางให้มนสวย
แบบเป็นธรรมชาติ และผู้ที่มีผิวบาง

Restylane Defyne

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่กลืนกับผิวได้ดี เหมาะสำหรับปรับรูปคาง
ให้มนสวย แบบเป็นธรรมชาติ
และผู้ที่มีผิวบาง

Restylane Defyne

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่กลืนกับผิวได้ดี
เหมาะสำหรับปรับรูปคางให้มนสวย
แบบเป็นธรรมชาติ และผู้ที่มีผิวบาง

e.p.t.q. S500

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง มีความฟูสูง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีคางสั้น
คางตัด ต้องการให้คางดู
ยาวขึ้น มีมิติมากขึ้น

e.p.t.q. S500

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง มีความฟูสูง เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีคางสั้น คางตัด ต้องการให้คางดู ยาวขึ้น มีมิติมากขึ้น

e.p.t.q. S500

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง มีความฟูสูง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีคางสั้น คางตัด
ต้องการให้คางดูยาวขึ้น มีมิติมากขึ้น

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวย
กลืนกับผิวได้ดี เหมาะสำหรับแก้ปัญหา
ร่องคางใต้ริมฝีปากปรับรูปคางให้มนสวย
เป็นธรรมชาติ

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวยกลืนกับ
ผิวได้ดี เหมาะสำหรับแก้ปัญหาร่องคางใต้
ริมฝีปากปรับรูปคางให้มนสวยเป็นธรรมชาติ

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวยกลืนกับผิวได้ดี
เหมาะสำหรับแก้ปัญหาร่องคางใต้ริมฝีปาก
ปรับรูปคางให้มนสวยเป็นธรรมชาติ

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวย
กลืนกับผิวได้ดี เหมาะสำหรับแก้ปัญหา
ร่องคางใต้ริมฝีปากปรับรูปคางให้มนสวย
เป็นธรรมชาติ

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวยกลืนกับ
ผิวได้ดี เหมาะสำหรับแก้ปัญหาร่องคางใต้ริมฝีปาก
ปรับรูปคางให้มนสวยเป็นธรรมชาติ

Juvederm Voluma

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง แต่มีความเนียนสวยกลืนกับผิวได้ดี
เหมาะสำหรับแก้ปัญหาร่องคางใต้ริมฝีปาก
ปรับรูปคางให้มนสวยเป็นธรรมชาติ

Juvederm Volux

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี แต่เนียนและ
กลืนกับผิวได้ไวเหมาะสำหรับขึ้นทรงคาง
ปรับรูปคางให้ยาวมีมิติมากยิ่งขึ้น

Juvederm Volux

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี แต่เนียนและกลืนกับ
ผิวได้ไวเหมาะสำหรับขึ้นทรงคาง ปรับรูปคาง
ให้ยาวมีมิติมากยิ่งขึ้น

Juvederm Volux

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี แต่เนียนและ
กลืนกับผิวได้ไวเหมาะสำหรับขึ้นทรงคาง
ปรับรูปคางให้ยาวมีมิติมากยิ่งขึ้น

Juvederm Volux

ฟิลเลอร์เนื้อแข็ง ขึ้นทรงได้ดี แต่เนียนและกลืนกับ
ผิวได้ไวเหมาะสำหรับขึ้นทรงคาง ปรับรูปคาง
ให้ยาวมีมิติมากยิ่งขึ้น

ฟิลเลอร์คาง
เหมาะกับใคร ?

ฟิลเลอร์คาง เหมาะกับใคร ?

ฟิลเลอร์คาง
อันตรายไหม ?

เลือกใช้คลินิกที่ได้มาตรฐาน มีความเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ว่า
ฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นของแท้

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

เป็นการฉีดสารเติมเต็ม (Hyaluronic Acid) จึงสลายเองได้ตามธรรมชาติ

ฟิลเลอร์คาง
อันตรายไหม ?

เป็นการฉีดสารเติมเต็ม (Hyaluronic Acid) จึงสลายเองได้ตามธรรมชาติ

เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน มีความเชื่อถือ ตรวจสอบได้ว่าฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นของแท้

เลือกใช้คลินิกที่ได้มาตรฐาน มีความเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นของแท้

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ฟิลเลอร์คาง VS ผ่าตัดเสริมคาง
แบบไหนดีกว่ากัน

ฉีดฟิลเลอร์คาง

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เสียเวลาพักฟื้น เห็นผลหลังทำทันที

อยู่ได้นาน 12-18 เดือน และสามารถสลายออกได้

เหมาะกับคนที่มีฐานคางเดิมอยู่แล้ว และต้องการเสริมเพียงเล็กน้อย

ผลลัพธ์ที่ได้ ดูสวยเป็นธรรมชาติ

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เสียเวลาพักฟื้น เห็นผลหลังทำทันที

ผลลัพธ์ที่ได้ ดูสวยเป็นธรรมชาติ

อยู่ได้นาน 12-18 เดือน และสามารถสลายออกได้

เหมาะกับคนที่มีฐานคางเดิมอยู่แล้ว และต้องการเสริมเพียงเล็กน้อย

การผ่าตัดเสริมคาง

ใช้เวลาในการพักฟื้น หากอยากจะแก้ไขทรงจะต้องทำการผ่าตัดใหม่

เหมาะกับคนที่มีปัญหาคางสั้นมาก เสริมความยาวจากเดิมได้เกิน 1 ซม.

ควรทำกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงจะได้รูปทรงตามต้องการธรรมชาติ

ผลลัพธ์อยู่ได้ถาวร จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน 1-3 เดือน

ใช้เวลาในการพักฟื้น หากอยากจะแก้ไขทรงจะต้องทำการผ่าตัดใหม่

เหมาะกับคนที่มีปัญหาคางสั้นมาก สามารถเสริมความยาวคางจากเดิมได้เกิน 1 ซม.

ควรทำกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงจะได้รูปทรงตามต้องการและดูเป็นธรรมชาติ

ผลลัพธ์อยู่ได้ถาวร จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน 1-3 เดือน

ผลลัพธ์อยู่ได้ถาวร จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน
1-3 เดือน

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้
มาตรฐานปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ฟิลเลอร์คางอยู่ได้กี่เดือน นานแค่ไหน?

หลังจากฉีดฟิลเลอร์คางไปแล้วจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ได้นานประมาณ 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับรุ่น
และยี่ห้อที่ฉีด และยังขึ้นอยู่กับการดูแลตนเอง
หลังจากฉีดฟิลเลอร์อีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คางเจ็บไหม?

การฉีดฟิลเลอร์คางเป็นอาการเจ็บที่ทนได้ ซึ่งโดย
ปกติจะมีการทายาชาหรือฉีดยาชา เพื่อช่วย
บรรเทาอาการเจ็บได้ และฟิลเลอร์บางตัวมียาชา
ผสมอีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คาง บวมกี่วัน?

การฉีดฟิลเลอร์อาจจะมีอาการบวมๆหลังการฉีด
ประมาณ 1 วัน
อาการบวมจะหายไปใน 3-7 วัน
ผลลัพธ์จะชัดเจนเข้าที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์คางแล้ว ถ้าอยากเสริมคางด้วยซิลิโคน ต้องขูดอกไหม?

ถ้าฉีดด้วยฟิลเลอร์ของแท้จะสามารถสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ หรือสามารถฉีดสลายได้
แต่ถ้า
ฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นของปลอม
จะไม่สามารถสลายได้เอง ก็จำเป็นที่จะต้องทำการ
ขูดฟิลเลอร์ออกก่อนเสริมคางด้วยซิลิโคน

ฉีดฟิลเลอร์คางนอนตะแคงได้ไหม ?

ข้อห้ามเรื่องท่านอน หลังฉีดฟิลเลอร์คาง
ไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน การนอนหงาย หรือนอน
ตะแคง หากไม่ไปกระทบบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ก็
ไม่เป็นไร แต่การนอนคว่ำอาจเกิดการกดทับ
บริเวณคางได้ จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำ

ฟิลเลอร์คางอยู่ได้กี่เดือน นานแค่ไหน?

หลังจากฉีดฟิลเลอร์คางไปแล้วจะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้นานประมาณ 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อที่ฉีด
และยังขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองหลังจากฉีดฟิลเลอร์อีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คางเจ็บไหม?

การฉีดฟิลเลอร์คางเป็นอาการเจ็บที่ทนได้ ซึ่งโดยปกติจะมีการทายาชาหรือฉีดยาชา เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บได้
และฟิลเลอร์บางตัวมียาชาผสมอีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คาง บวมกี่วัน?

การฉีดฟิลเลอร์อาจจะมีอาการบวมๆหลังการฉีดประมาณ 1 วัน อาการบวมจะหายไปเองใน 3-7 วัน ผลลัพธ์จะชัดเจนเข้าที่
ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์คางแล้ว ถ้าอยากเสริมคางด้วยซิลิโคน ต้องขูดอกไหม?

ถ้าฉีดด้วยฟิลเลอร์ของแท้จะสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือสามารถฉีดสลายได้ แต่ถ้าฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐานหรือ
เป็นของปลอม จะไม่สามารถสลายได้เอง ก็จำเป็นที่จะต้องทำการขูดฟิลเลอร์ออกก่อนเสริมคางด้วยซิลิโคน

ฉีดฟิลเลอร์คางนอนตะแคงได้ไหม ?

ข้อห้ามเรื่องท่านอน หลังฉีดฟิลเลอร์คาง จริงๆแล้วไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน การนอนหงาย หรือนอนตะแคง หากไม่ไปกระทบ
บริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่เป็นไร แต่การนอนคว่ำอาจเกิดการกดทับบริเวณคางได้ จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำค่ะ

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ฟิลเลอร์คางอยู่ได้กี่เดือน นานแค่ไหน?

หลังจากฉีดฟิลเลอร์คางไปแล้วจะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้นานประมาณ 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับรุ่นและ
ยี่ห้อที่ฉีด และยังขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองหลังจากฉีดฟิลเลอร์อีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คางเจ็บไหม?

การฉีดฟิลเลอร์คางเป็นอาการเจ็บที่ทนได้ ซึ่งโดยปกติจะมีการทายาชาหรือฉีดยาชา เพื่อช่วยบรรเทา
อาการเจ็บได้ และฟิลเลอร์บางตัวมียาชาผสมอีกด้วย

ฉีดฟิลเลอร์คาง บวมกี่วัน?

การฉีดฟิลเลอร์อาจจะมีอาการบวมๆหลังการฉีดประมาณ 1 วัน อาการบวมจะหายไปเอง
ใน 3-7 วัน ผลลัพธ์จะชัดเจนเข้าที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ฉีดฟิลเลอร์คางแล้ว ถ้าอยากเสริมคางด้วยซิลิโคน ต้องขูดอกไหม?

ถ้าฉีดด้วยฟิลเลอร์ของแท้จะสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือสามารถฉีดสลายได้
แต่ถ้าฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นของปลอม จะไม่สามารถสลายได้เอง ก็จำเป็นที่จะต้องทำการขูด
ฟิลเลอร์ออกก่อนเสริมคางด้วยซิลิโคน

ฉีดฟิลเลอร์คางนอนตะแคงได้ไหม ?

ข้อห้ามเรื่องท่านอน หลังฉีดฟิลเลอร์คาง จริงๆแล้วไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน การนอนหงาย
หรือนอนตะแคง หากไม่ไปกระทบบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่เป็นไร แต่การนอนคว่ำอาจเกิดการกดทับ
บริเวณคางได้ จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำค่ะ