ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม คือ การเติมสารเติมเต็มเข้าไปบริเวณร่องแก้ม เพื่อเติมเต็มปัญหาร่องแก้ม ร่องลึก ร่องน้ำหมาก
 “ช่วยให้ผิวยกกระชับขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์” อย่างเป็นธรรมชาติ เห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำไม่ต้องพักฟื้น

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม คือ การเติมสารเติมเต็มเข้าไปบริเวณร่องแก้ม เพื่อเติมเต็มปัญหาร่องแก้ม ร่องลึก
ร่องน้ำหมาก
 “ช่วยให้ผิวยกกระชับขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์” อย่างเป็นธรรมชาติ
เห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำไม่ต้องพักฟื้น

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม คือ การเติมสารเติมเต็มเข้าไปบริเวณร่องแก้ม เพื่อเติมเต็มปัญหาร่องแก้ม ร่องลึก ร่องน้ำหมาก “ช่วยให้ผิวยกกระชับขึ้น ใบหน้าดูอ่อนเยาว์” อย่างเป็นธรรมชาติ เห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำไม่ต้องพักฟื้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาร่องแก้ม เป็นรอยพับ
หลังจากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม “ร่องแก้มเต็ม
ทำให้ผิวเรียบเนียน” หน้าดูละมุมขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาร่องแก้ม เป็นรอยพับ
หลังจากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม “ร่องแก้มเต็มขึ้น
ทำให้ผิวเรียบเนียน” หน้าดูละมุมขึ้น

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาร่องแก้มชัดเจน
จากผิวหย่อนคล้อย หลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม
“ร่องแก้มเต็มขึ้น ทำให้ผิวยกกระชับ”
หน้าดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติ

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาร่องแก้มชัดเจน จากผิวหย่อน
หลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม “ร่องแก้มเต็มขึ้น
ทำให้ผิวยกกระชับ” หน้าดูอ่อนเยาว์ลง

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาร่องแก้มชัดเจน จากผิวหย่อนคล้อย
หลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม “ร่องแก้มเต็มขึ้น
ทำให้ผิวยกกระชับ” หน้าดูอ่อนเยาว์ลง

รีวิว ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม 
แก้ไขปัญหาร่องแก้ม ทำให้หน้าละมุน

รีวิว ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม
แก้ไขปัญหาร่องแก้มลึก ให้หน้าดูอ่อนเยาว์

ร่องแก้ม
เกิดจากสาเหตุอะไร ?

1. ผิวหน้าแก้มหย่อนคล้อยลงเกิดเป็นรอยพับบริเวณร่องแก้ม
2. กระดูกและไขมันบริเวณร่องแก้มฝ่อลง จากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
3. เกิดจากกล้ามเนื้อที่แสดงสีหน้าบ่อยๆ เช่น การยิ้มทำให้เกิดเป็นร่องแก้ม
4. ผิวบริเวณร่องแก้มขาดคอลลาเจน ทำให้เป็นริ้วรอยหรือร่องถาวร

รีวิว ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม 
แก้ไขปัญหาร่องแก้ม ทำให้หน้าละมุน

รีวิว ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม
แก้ไขปัญหาร่องแก้มลึก ให้หน้าดูอ่อนเยาว์

ร่องแก้ม เกิดจากสาเหตุอะไร ?

1. ผิวหน้าแก้มหย่อนคล้อยลงเกิดเป็นรอยพับบริเวณร่องแก้ม

2. กระดูกและไขมันบริเวณร่องแก้มฝ่อลง จากอายุที่เพิ่มมากขึ้น

3. เกิดจากกล้ามเนื้อที่แสดงสีหน้าบ่อยๆ เช่น การยิ้มทำให้เกิดเป็นร่องแก้ม

4. ผิวบริเวณร่องแก้มขาดคอลลาเจน ทำให้เป็นริ้วรอยหรือร่องถาวร

1.ผิวหน้าแก้มหย่อนเกิดเป็นรอยพับบริเวณร่องแก้ม
2.กระดูกและไขมันบริเวณร่องแก้มฝ่อจากอายุที่เพิ่มขึ้น
3.แสดงสีหน้าบ่อยๆ เช่น การยิ้มทำให้เกิดเป็นร่องแก้ม
4.ผิวขาดคอลลาเจน ทำให้เป็นริ้วรอยหรือร่องถาวร

การฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มหมอแนะนำเป็น
ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้
1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคง
ให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ

Restylane Refyne

เนื้อเจลบางเบา เหมาะกับแก้ไขริ้วรอยถาวร
บริเวณร่องแก้ม หรือเติมเต็มร่องแก้มลึก
ระดับน้อย เหมาะกับคนที่มีผิวบาง

Restylane Volyme

เนื้อเจลฟูกลืนกับผิวได้ดี มีความคงตัว
ยืดหยุ่น เหมาะกับเติมเต็มร่องแก้มลึก
ได้ทุกระดับ ผลลัพธ์เรียบเนียน
เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับ
คนไข้ที่มีผิวบาง  กระดูกบริเวณร่องแก้มทรุด
ใช้เติมเต็มในชั้นลึกเพื่อเสริมแนวกระดูก

Restylane Classic

เนื้อเจลแข็งระดับปานกลาง คงรูป เหมาะกับการเติมเต็มร่องแก้มลึกระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อฉีดไปแล้วจะค่อยๆกลืนกับผิว

Restylane Lyft

เป็นฟิลเลอร์เนื้อเจลแข็ง เหมาะสำหรับคนไข้ผิวหนา มีร่องแก้มลึกจากกระดูกบริเวณร่องแก้มทรุด ใช้เติมเต็มในชั้นลึก

Juvederm Volift

เป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อเจลแข็งปานกลาง
มีความละเอียดกลืนกับผิวได้ไว ไม่เป็นก้อน
เหมาะกับแก้ปัญหาร่องแก้มลึกทุกระดับ

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลค่อนข้างฟูมาก ยืดหยุ่นได้ดี
เหมาะกับเติมเต็มร่องแก้มลึก
ไม่แนะนำให้เติมเยอะ เพราะอาจจะบวมได้

การฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane
และ 3. e.p.t.q ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ

การฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
ซึ่งเนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง แต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ

Restylane Refyne

เนื้อเจลบางเบา เหมาะกับแก้ไขริ้วรอยถาวร
บริเวณร่องแก้ม หรือเติมเต็มร่องแก้มลึก
ระดับน้อย เหมาะกับคนที่มีผิวบาง

Restylane Refyne

เนื้อเจลบางเบา เหมาะกับ
แก้ไขริ้วรอยถาวรบริเวณ
ร่องแก้มหรือเติมเต็ม
ร่องแก้มลึกระดับน้อย
เหมาะกับคนที่มีผิวบาง

Restylane Volyme

เนื้อเจลฟูกลืนกับผิวได้ดี มีความคงตัวยืดหยุ่น
เหมาะกับเติมเต็มร่องแก้มลึกได้ทุกระดับ
ผลลัพธ์เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Volyme

เนื้อเจลฟูกลืนกับผิวได้ดี
มีความคงตัวยืดหยุ่น เหมาะ
กับ
เติมเต็มร่องแก้มลึกได้
ทุกระดับ
ผลลัพธ์เนียน
เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับคนไข้
ที่มีผิวบาง  กระดูกบริเวณร่องแก้มทรุด
ใช้เติมเต็มในชั้นลึกเพื่อเสริมแนวกระดูก

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวไว
เหมาะกับคนไข้ที่มีผิวบาง 
กระดูกบริเวณร่องแก้มทรุด
ใช้เติมเต็มในชั้นลึก
เพื่อเสริมแนวกระดูก

Restylane Classic

เนื้อเจลแข็งระดับปานกลาง คงรูป เหมาะกับการเติมเต็มร่องแก้มลึกระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อฉีดไปแล้วเนื้อเจล จะค่อยๆกลืนกับผิว

Restylane Classic

เนื้อเจลแข็งระดับ
ปานกลาง คงรูป
เหมาะกับเติมเต็ม
ร่องแก้มลึกระดับ
น้อยถึงปานกลาง
เนื้อเจล จะค่อยๆ
กลืนกับผิว

Restylane Lyft

เป็นฟิลเลอร์เนื้อเจลแข็ง เหมาะสำหรับคนไข้ผิวหนา มีร่องแก้มลึกจากกระดูกบริเวณร่องแก้มทรุด ใช้เติมเต็มในชั้นลึก

Restylane Lyft

เป็นฟิลเลอร์เนื้อแข็ง
เหมาะสำหรับคนไข้
ผิวหนา มีร่องแก้ม
ลึก
จากกระดูก
บริเวณ
ร่องแก้ม
ทรุด
ใช้เติมเต็ม
ในชั้นลึก

Juvederm Volift

เป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อเจลแข็ง
ปานกลาง มีความละเอียดกลืนกับผิวได้ไว ไม่เป็นก้อน เหมาะกับแก้ปัญหาร่องแก้มลึกทุกระดับ

Juvederm Volift

เป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อ
แข็งปานกลาง
มีความละเอียดกลืน
กับผิวไวไม่เป็นก้อน
เหมาะกับแก้ปัญหา
ร่องแก้มลึกทุกระดับ

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลค่อนข้างฟูมาก
ยืดหยุ่นได้ดี เหมาะกับเติมเต็ม
ร่องแก้มลึก ไม่แนะนำให้เติมเยอะ
เพราะอาจจะบวมได้

E.P.T.Q. S300

เนื้อเจลค่อนข้างฟู
ยืดหยุ่นได้ดี
เหมาะกับเติมเต็ม
ร่องแก้มลึก
ไม่แนะนำให้
เติมเยอะ
เพราะ
อาจจะบวมได้

ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม

แล้วเป็นก้อนเกิดจากอะไร

เสียงตอบรับจากคนไข้ ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ