รีวิวฟิลเลอร์ขมับ

ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปตามแนวขมับ ความลึก และปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline