รีวิวฟิลเลอร์ขมับ

ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปตามแนวขมับ ความลึก และปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

รีวิวฟิลเลอร์ขมับจะเป็นการแก้ไขปัญหาขมับตอบ ที่ทำให้รูปหน้าดูไม่สมดุล โหนกแก้มดูเด่นชัด ซึ่งผลลัพธ์ทีได้จะแตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแค่ละบุคคล ระดับความลึกของขมับ และแนวขมับ

ฟิลเลอร์ขมับ ลดโหนกแก้มใหญ่อย่างไร ?

ขมับตอบ ขมับเว้า ทำให้โหนกแก้มเราเด่นชัดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ให้ใบหน้าดูใหญ่ กว้าง ไม่สมส่วน ขาดความมั่นใจเวลายิ้ม ซึ่งการเติมเต็มบริเวณขมับจะทำให้ขมับดูเต็มขึ้น ตื้นขึ้น ทำให้ความเด่นชัดของโหนกแก้มน้อยลง ปรับรูปหน้าเราให้สมส่วน เข้ารูปมากยิ่งขึ้น

เติมฟิลเลอร์ขมับต้องใช้กี่ CC ?

ส่วนใหญ่ฟิลเลอร์ขมับจะใช้อยู่ที่ประมาณ 1-4 CC ขึ้นอยู่กับความลึกของขมับ ในแต่ละครั้งไม่ควรเติมมากกว่า 2 CC ในแต่ละข้าง เพราะอาจจำทำให้ตัวเนื้อฟิลเลอร์เข้าไปกดเส้นเลือดได้ ในผู้ที่มีปัญหาขมับลึกมากแนะนำให้รอประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วกลับมาเติมเพิ่มค่ะ

สรุป

รีวิวฟิลเลอร์ขมับเป็นภาพจริงจากผู้ใช้บริการของพัชชาคลินิก ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปตามระดับความลึกของขมับ รูปหน้าของแต่ละบุคคล แนวขมับ และปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้ เพื่อการแก้ไขอย่างตรงจุดควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปหน้าก่อนฉีดฟิลเลอร์