รีวิวฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปตามปัญหาความลึกของร่องแก้ม และปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline