รีวิวโบท็อกซ์กราม

ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปตามขนาดกล้ามเนื้อกราม และรูปหน้าของแต่ละบุคคล

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

รีวิวโบท็อกซ์กราม ปรับรูปหน้าเรียวเล็ก

รีวิวโบท็อกกรามจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ขนาดกล้ามเนื้อกรามที่ไม่เท่ากัน รูปหน้า ความบริสุทธิ์ของตัวยาที่ใช้ และการดูแลตัวเองหลังฉีดโบท็อกซ์

ปัญหากรามใหญ่เกิดจากอะไร ?

กล้ามเนื้อกรามใหญ่เกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ การใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อกรามให้ใหญ่และแข็งแรงขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการนอนกัดฟัน ความชื่นชอบรับประทานอาหารที่ต้องเคี้ยวเยอะ เป็นต้น บุคคลที่มีกล้ามเนื้อกรามใหญ่จะส่งผลให้รูปหน้าดูเหลี่ยมกว้าง หน้าบาน ดูไม่เรียวสวย

การฉีดโบท็อกซ์กรามช่วยให้เนื้อกรามคลายตัวและอ่อนแรงลง ช่วยปรับรูปหน้าให้ดูเรียวสวย ดูอ่อนวัย และเพิ่มความมั่นใจ  เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการผ่าตัด หรือไม่ต้องการพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ระยะเวลาในการเห็นผล

หลังฉีดโบท็อกซ์กรามจะไม่เห็นผลลัพธ์ได้ทันที จากรีวิวโบท็อกซ์กรามข้างต้นจะเป็นภาพรีวิวก่อนและหลังฉีดโบท็อกซ์ประมาณ 4 สัปดาห์ เพราะโบท็อกซ์กราม จะเห็นผลเต็มที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังฉีด กรามจะค่อยๆลดลง ใบหน้าเล็กลง แต่ในบางคนที่ไม่เห็นผลอาจเกิดจากอาการดื้อโบท็อกซ์

สรุป

รีวิวโบท็อกซ์กรามเป็นภาพจากผู้ใช้บริการจริงของพัชชาคลินิก จะเห็นผลลัพธ์มากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดของกล้ามเนื้อกราม รูปหน้าของแต่ละบุคคล ตัวยาโบท็อกซ์ที่ใช้ การดื้อยา และการใช้ชีวิตประจำวัน

โดยก่อนฉีดโบท็อกซ์ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แพทย์ประเมินรูปหน้าเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด