patcha_admin

รู้มั้ย‼️ เจ้าไวรัสที่ก่อโรค COVID-19 อยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานเท่าไร..

รู้มั้ย เจ้าไวรัสที่ก่อโรค COVID-19 อยู่บนพื้นผิวต …

รู้มั้ย‼️ เจ้าไวรัสที่ก่อโรค COVID-19 อยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานเท่าไร.. Read More »

อาการ 3 กลุ่มนี้ถึงเวลาต้องออกจากบ้านแล้วไปโรงพยาบาลนะคะ 💕

ใครอยู่บ้านกักตัวเองนานจนเบื่อแล้วบ้างคะ ได้สังเกต …

อาการ 3 กลุ่มนี้ถึงเวลาต้องออกจากบ้านแล้วไปโรงพยาบาลนะคะ 💕 Read More »