อาการ 3 กลุ่มนี้ถึงเวลาต้องออกจากบ้านแล้วไปโรงพยาบาลนะคะ 💕

ใครอยู่บ้านกักตัวเองนานจนเบื่อแล้วบ้างคะ😊 ได้สังเกตอาการตัวเองบ้างมั้ย??
👩🏻‍⚕️ ถ้าเราเข้าข่ายกลุ่มอาการ 3กลุ่มนี้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกจากบ้านแล้วไปโรงพยาบาลนะคะ 💕
✅ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอน้ำมูกเล็กน้อย แต่ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง และได้มีการสังเกตอาการที่บ้านแล้วแต่อาการรุนแรงขึ้น
✅ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอน้ำมูกเล็กน้อย และ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง
✅ มีอาการไข้สูง ไอ เหนื่อยหอบ แม้จะมีหรือไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง