การดูแลผู้สูงอายุช่วงการระบาด COVID-19 

จำให้ขึ้นใจกับ 6ข้อปฏิบัติง่ายๆ การดูแลผู้สูงอายุช่วงการระบาด COVID-19 ‼️
👩🏻‍⚕️ จุดประสงค์ของการสั่งปิดสถานที่บางส่วนชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้คือ “social distancing” งดการรวมกลุ่มในที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง กักตัวเองอยู่บ้าน เนื่องจากจุดการแพร่ระบาดหลักคือกรุงเทพมหานคร
😷 แต่มีกลุ่มคนหลายๆท่านที่อาจมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงนี้ หมออยากมาแนะนำสักนิดค่ะ
📍 ต่างจังหวัดมีผู้สูงอายุเยอะ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อและแสดงอาการของโรคที่รุนแรงได้
📍 ตัวเราเองอาจกำลังเป็นพาหะของโรคที่ยังไม่มีอาการ แต่สามารถนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้อื่นได้
📍 เราอาจติดเชื้อระหว่างการเดินทาง เนื่องจากมีการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก
‼️ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจึงสำคัญมาก เพราะท่านอาจรับเชื้อจากเราไปและส่งผลรุนแรงได้ค่ะ