Patcha Clinic พัชชาคลินิก

“จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ

บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล”

Patcha Clinic พัชชาคลินิก

“จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ไข

ปัญหาให้ตรงกับความต้องการบนพื้นฐาน

ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล”

SERVICES OF PATCHA CLINIC

บริการของพัชชาคลินิก

SERVICES OF PATCHA CLINIC

บริการของพัชชาคลินิก

Patcha Clinic พัชชาคลินิก

“จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ

บนพื้นฐานปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล”

Patcha Clinic พัชชาคลินิก

“จุดสำคัญของการดูแลความงาม คือ การแก้ไข

ปัญหาให้ตรงกับความต้องการบนพื้นฐาน

ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล”

SERVICES OF PATCHA CLINIC

บริการของพัชชาคลินิก

SERVICES OF PATCHA CLINIC

บริการของพัชชาคลินิก

PATCHA CLINIC

พัชชาคลินิก แก้ไขปัญหา
รูปหน้าได้ตรงจุด

คลินิกความงามซึ่งเน้นการปรับรูปหน้าให้เหมาะสมตามโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคล

ให้บริการด้านร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เลเซอร์ และการดูแลปัญหาผิวพรรณต่างๆ บนมาตรการหลักที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการที่เป็นมิตร เพื่อให้คนไข้ทุกท่านพึงพอใจ และรู้สึกสบายใจเหมือนคนในครอบครัวดูแล

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิกที่จะช่วยปรับรูปหน้า และแก้ไขปัญหา
บนใบหน้า ได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก ทั้งร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ที่จะช่วยปรับรูปหน้าและแก้ไขปัญหาบนใบหน้าของสาวๆได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิก ทั้งร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ที่จะช่วยปรับรูปหน้า
และแก้ไขปัญหาบนใบหน้าของสาวๆได้อย่างตรงจุด

PROMOTION

โปรโมชั่นจากพัชชาคลินิก

รวมโปรโมชั่นจากทางพัชชาคลินิกที่จะช่วยปรับรูปหน้าและแก้ไขปัญหาบนใบหน้าได้อย่างตรงจุด

PATCHA CLINIC REVIEWS

พัชชาคลินิก รีวิว

รวมรีวิว – ร้อยไหม

Threadlift

รวมรีวิว – ฟิลเลอร์

Filler

รวมรีวิว – โบท็อกซ์

Botox

PATCHA CLINIC REVIEWS

พัชชาคลินิก รีวิว

รวมรีวิว – ร้อยไหม

Threadlift

รวมรีวิว – ฟิลเลอร์

Filler

รวมรีวิว – โบท็อกซ์

Botox

OUR DOCTOR TEAM

ทีมแพทย์จากพัชชาคลินิก

คุณหมอเฟรนด์

พญ. ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์
Dr. Sirada Chanthanasupaporn

คุณหมอมิลค์

พญ. พิชญ์ญาพร ศิริอุดมเศรษฐ
Dr. Pitchayaporn Siriudomset

คุณหมอพิมพ์

พญ. พิมพ์ใจ สันติภิรมย์กุล
Dr. Pimjai Santipiromkul

OUR DOCTOR TEAM

ทีมแพทย์จากพัชชาคลินิก

คุณหมอมิลค์

พญ. พิชญ์ญาพร ศิริอุดมเศรษฐ

Dr. Pitchayaporn Siriudomset

คุณหมอเฟรนด์

พญ. ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์

Dr. Sirada Chanthanasupaporn

คุณหมอพิมพ์

พญ. พิมพ์ใจ สันติภิรมย์กุล

Dr. Pimjai Santipiromkul

AWARDS

รางวัลการันตี

AWARDS

รางวัลการันตี

OUR CERTIFICATES AND EVENTS

กิจกรรมและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

OUR CERTIFICATES AND EVENTS

กิจกรรมและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

ทีมแพทย์จากทางพัชชาคลินิกได้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆและพัฒนาฝีมือมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย

VIDEO

วีดีโอสาระความรู้

ร้อยไหมเจ็บไหม มีขั้นตอนในการ
ร้อยไหมอย่างไรบ้าง

ร้อยไหมเหนียง เหมาะกับใคร
ต้องใช้ไหมกี่เส้น

การดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์
ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียง

VIDEO

วีดีโอสาระความรู้

ร้อยไหมเจ็บไหม มีขั้นตอนในการ
ร้อยไหมอย่างไรบ้าง

ร้อยไหมเหนียง เหมาะกับใคร
ต้องใช้ไหมกี่เส้น

การดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์
ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียง

ARTICLE

บทความ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้
เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

ARTICLE

บทความ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้
เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

บทความรวบรวมเคล็ดลับความสวย ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับรูปหน้าที่ควรรู้ เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหัตถการต่างๆก่อนทำและหลังทำ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ARTICLE

บทความ

FOLLOW US

ช่องทางการติดตาม